De ce

Proiectul Hera apare ca răspuns strategic la provocările complexe cu care se confruntă femeile antreprenoare, accentuate de impactul disproproporționat al pandemiei COVID-19. Dovezile provenite din sondaje de piață și studii în România evidențiază disparități persistente de gen în afaceri, inclusiv decalaje salariale și o reprezentare limitată în pozițiile de conducere. În ciuda convingerii generale cu privire la potrivirea și încrederea în femei în rolurile de afaceri, obstacole practice persistă. Proiectul își propune să abordeze aceste probleme prin dezvoltarea de instrumente și metodologii care să împuternicească femeile antreprenoare prin inițiative de educație și formare. Accentul este pus pe crearea unei platforme complete de învățare online, bazată pe cele mai bune practici la nivel global și pe rezultatele testelor pilot, pentru a oferi ghiduri relevante în domeniul educației privind inovația. În final, Proiectul Hera își propune să reducă decalajele, să promoveze incluziunea și să doteze femeile cu abilitățile și strategiile necesare pentru succesul antreprenorial într-un peisaj economic dificil.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

  1. Cresterea competentelor formatorilor si cursantilor din educatia pentru adulti prin furnizarea de noi metode de formare in sectorul antreprenorial;
  2. Cresterea ofertei de programe de dezvoltare a competentelor de inalta calitate în contextul învățării digitale, care să se potrivească nevoilor antreprenoriatului feminin și să sporească capacitatea organizațiilor din sectorul de învățământ și educație pentru adulți de a-și îndeplini misiunea, oferind acces la resurse și crescând probabilitatea unei inovații de succes;
  3. Cresterea competentelor femeilor antreprenoare si a ratei de afaceri din zonele rurale.
 
 
 
Scroll to Top