Știri

În cadrul acestui proiect au avut loc mai multe întâlniri internaționale, după cum urmează:

  • TPM = Întâlnire Transnațională a Partenerilor, menită să ajute echipa de management să planifice și să organizeze mai bine proiectul;
  • LTT = Sesiuni de Învățare, Predare, Antrenament, ajutând participanții să studieze subiectele discutate în proiect.

Multiplier Event, Croatia 31.01.2024

& Multiplier Event, Italia 31.01.2024

A patra și a cincea întâlnire multiplicatoare a proiectului HERA au avut loc pe 31 ianuarie, în Croația și Italia. Rezultatele proiectului au fost împărtășite cu sute de persoane, iar ani de cercetare au fost distribuiți și promovați prin intermediul rezultatelor proiectului.

Multiplier Event, Germania 29.01.2024
& Multiplier Event, România 30.01.2024

A doua și a treia întâlnire multiplicatoare a proiectului HERA au avut loc pe 29 și 30 ianuarie, în Germania și în România. Manualul, ghidul și site-ul web au fost promovate către formatori și femei din zonele rurale pentru a încuraja educația antreprenorială și antreprenoriatul pentru femei.

TPM
Romania, 11-12.01.2024

Ultima întâlnire transnațională a proiectului HERA a avut loc la București între 11 și 12 ianuarie. În cadrul acestei întâlniri, cele patru echipe ale proiectului au participat la discuții și sesiuni de planificare pentru a contura pașii următori până la sfârșitul lunii.

Eveniment de diseminare
România, 11.01.2024

Primul Eveniment de Multiplicare pentru HERA a avut loc pe 11 ianuarie la București, unde s-a exprimat recunoștința față de oaspeții din Italia INFOR ELEA, Germania Solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt și Croația Sindikat hrvatskih učitelja. În cadrul evenimentului, gazdele au diseminat unul dintre rezultatele proiectului – un manual de antreprenoriat destinat femeilor din zonele rurale.

LTT & TPM
Germania, 20-24.11.2023

În cadrul sesiunii de tip LTT participanții au observat, prin diverse sesiuni de pregătire și vizite, modul în care femeile devin antreprenoare în zonele rurale din Germania. În faza inițială a întâlnirii, o femeie antreprenoare din mediul rural a oferit sfaturi și a împărtășit experiența sa în antreprenoriatul feminin, urmată de o altă femeie care le-a explicat participanților cum pot atrage fonduri pentru începerea unei afaceri. În continuarea proiectului, participanții au avut ocazia să viziteze 3 afaceri gestionate de femei antreprenoare în zona rurală din apropierea orașului Chemnitz. Prin vizita la aceste afaceri locale, participanții au putut vedea cum aceste femei gestionează responsabilitățile zilnice și au beneficiat de oportunitatea de a învăța din experiențele acestora.

În cadrul întâlnirii TPM partenerii au discutat despre ultimele etape ale proiectului HERA.

 

LTT & TPM
- Croația, 05-09.06.2023

În cadrul sesiunii LTT, participanții și-au dezvoltat cunoștințele despre antreprenoriat și cum femeile pot dezvolta afaceri în medii neprielnice. Printre activitățile de consolidare a echipei, cei 20 de participanți au descoperit secretele unui antreprenoriat de succes și s-au pregătit să împărtășească altora cunoștințe despre gestionarea afacerilor și dobândirea încrederii pentru a-și pune în practică propria idee.

LTT & TPM
Italy, 05-09.09.2022

Pe durata șederii, echipele partenere au vizitat un accelerator de start-up-uri pentru a afla mai multe despre provocările cu care se confruntă afacerile mici. De asemenea, au participat la o prezentare despre abilitățile antreprenoriale, desfășurată la sediul gazdelor întâlnirilor: INFORELEA.

În cadrul întâlnirii TPM, activitățile au început cu o discuție de prezentare generală între partenerii din România, Germania, Croația și Italia, abordând obiectivele proiectului și următorii pași pentru atingerea lor. În ansamblu, această întâlnire TPM a stabilit baza fundațională pentru structura managerială a proiectului și pentru cercetarea ulterioară.

TPM
Romania, 07-08.07.2022

Prima întâlnire TPM a pus bazele întregului proiect și i-a făcut pe toți partenerii să realizeze cum se poate atinge măreția prin colaborare.

Întrebări frecvente

Proiectul Hera apare ca răspuns strategic la provocările complexe cu care se confruntă femeile antreprenoare, accentuate de impactul disproproporționat al pandemiei COVID-19. Dovezile provenite din sondaje de piață și studii în România evidențiază disparități persistente de gen în afaceri, inclusiv decalaje salariale și o reprezentare limitată în pozițiile de conducere. În ciuda convingerii generale cu privire la potrivirea și încrederea în femei în rolurile de afaceri, obstacole practice persistă. 

Proiectul își propune să abordeze aceste probleme prin dezvoltarea de instrumente și metodologii care să împuternicească femeile antreprenoare prin inițiative de educație și formare. Accentul este pus pe crearea unei platforme complete de învățare online, bazată pe cele mai bune practici la nivel global și pe rezultatele testelor pilot, pentru a oferi ghiduri relevante în domeniul educației privind inovația. În final, Proiectul Hera își propune să reducă decalajele, să promoveze incluziunea și să doteze femeile cu abilitățile și strategiile necesare pentru succesul antreprenorial într-un peisaj economic dificil.

1. Creșterea competențelor formatorilor și cursanților din învățământul pentru adulți, oferindu-le noi metode de formare în sectorul antreprenorial;
2. Creșterea ofertei de programe de dezvoltare a abilităților de înaltă calitate în contextul învățării digitale, care să se potrivească nevoilor antreprenoriatului feminin și să sporească capacitatea organizațiilor din sectorul de învățare și al învățământului pentru adulți de a-și realiza misiunea, furnizând acces la resurse și sporind probabilitatea unei inovații reușite;
3. Creșterea competențelor femeilor antreprenoare și a ratei de afaceri din zonele rurale.

Partenerii sunt din România, Germania, Italia și Croația.

Scroll to Top