Despre

Proiectul își propune să abordeze nevoile locale prin soluții educaționale puternic orientate, valorificând instrumente digitale interactive. Obiectivul general este să sporească competențele formatorilor și cursanților din învățământul pentru adulți, vizează în mod specific antreprenoarele cu educație secundară din zonele rurale și să asigure utilizarea eficientă a capacității și abilităților de inovare.

Peisajul educativ în evoluție rapidă depinde de cunoștințe și inovații, influențând competitivitatea centrelor de învățare, economiile și indivizii. Inovația în acest context este deosebit de crucială, derivând din abilitățile bazate pe experiență și procese informale, modelate în mod deosebit de provocările generate de pandemia Covid-19. Cu toate acestea, obstacole precum problemele organizaționale și lipsa expertizei în inovație împiedică progresul. Pentru a stimula inovația, este nevoie urgentă de metode de predare calificate, dezvoltarea abilităților personalului și susținerea inovației în procesul de învățare. Acest aspect este deosebit de relevant în sectorul educației pentru adulți, care se adresează antreprenoarelor, în special celor din zonele rurale, care pot contribui semnificativ la afacerile de familie. Studiul fazei pregătitoare relevă o lipsă semnificativă de înțelegere și abilități în inovație între formatorii dedicați antreprenoriatului feminin, necesitând colaborare cu parteneri din diverse medii economice și de inovație.

Rezultatele proiectului:

  1. Manualul Antreprenorului – Metodologie de Formare și Ghid de Autoevaluare: un instrument foarte util menit să ajute femeile din întreaga lume să învețe pe cont propriu într-un mediu la ritmul lor. Acest ghid furnizează cunoștințe de bază pentru ca femeile să devină antreprenoare remarcabile.
  2. Platforma de E-Learning Online: fiecare rezultat al acestui proiect va rămâne pe platforma online și astfel diferite materiale de învățare vor rămâne disponibile oricui este interesat de antreprenoriat și antreprenoriat în zonele rurale.
  3. Ghidul de Bune Practici: conținutul ghidului va oferi orientări relevante pentru predare și instruire în domeniul educației privind inovația, bazate pe rezultatele testelor pilot și cele mai bune practici globale dovedite – oferind experiența fazei de testare pilot – “ce trebuie făcut” și “ce trebuie evitat” în încercarea de a dezvolta.
Scroll to Top