ZAŠTO

Projekt Hera nastaje kao strateški odgovor na višestruke izazove s kojima se suočavaju poduzetnice, pogoršane nerazmjernim utjecajem pandemije COVID-19. Dokazi iz istraživanja tržišta i studija u Rumunjskoj ističu trajne rodne disparitete u poslovanju, uključujući razlike u plaćama i ograničenu zastupljenost u upravljačkim pozicijama. Unatoč širokom uvjerenju u prikladnost i pouzdanost žena u poslovnim ulogama, praktične prepreke i dalje postoje. Cilj projekta je riješiti ove probleme razvojem alata i metodologija koji osnažuju poduzetnice putem inicijativa obrazovanja i treninga. Fokus je usmjeren na stvaranje sveobuhvatne platforme za e-učenje, informirane globalnim najboljim praksama i testiranjem rezultata, kako bi se pružile relevantne smjernice o obrazovanju o inovacijama. Konačno, Projekt Hera nastoji premostiti jazove, poticati inkluzivnost i opremiti žene vještinama i strategijama potrebnim za poduzetnički uspjeh u izazovnom ekonomskom okruženju.

Glavni ciljevi projekta su:
1. Povećanje kompetencija trenera i polaznika obrazovanja odraslih pružanjem novih metoda obuke u području poduzetništva;
2. Povećanje ponude visokokvalitetnih programa razvoja vještina u kontekstu digitalnog učenja koji će zadovoljiti potrebe ženskog poduzetništva i povećati sposobnost organizacija u sektoru učenja i obrazovanja odraslih da ostvare svoju misiju pružanjem pristupa resursima i povećavajući vjerojatnost uspješne inovacije;
3. Povećanje kompetencija žena poduzetnica i stope poslovanja u ruralnim područjima.

Scroll to Top