Hubs for Entrepreneurs
from Rural Areas

Glavni cilj projekta

Cilj projekta je pružiti osmišljenu i testiranu metodologiju te poboljšan put za obrazovanje o inovacijama i razvoj vještina, posebno prilagođen potrebama instruktora za obrazovanje odraslih EU koji rade s ženama, a to će popuniti prazninu.

Stupite s nama u kontakt!

Želite li primiti više informacija?

Scroll to Top